Marketing

Hướng dẫn cách thức và các công cụ thực hiện marketing online để bạn nhanh chóng tiếp cận và sử dụng sức mạnh của kênh internet.

Bán hàng

Tìm hiểu các phương thức bán hàng và bí quyết để bán hàng, chốt sale hiệu quả. Nắm được cách xử lý từ chối và luôn tự tin trong quá trình bán hàng.

Bạn sợ học tiếng Anh? Bạn thất vọng vì đầu tư nhiều tiền, học đến 5 năm, 10 năm và 20 năm mà vẫn chưa nói được tiếng Anh? Bán lo lắng vì không biết đâu là cách học tiếng Anh hiệu quả? Bạn thiếu tự tin về khả năng nói tiếng Anh? Bạn không

Giúp bạn nâng cao những kỹ năng, tăng tính kỷ luật, luôn chuẩn bị kế hoạch và hành động một cách khoa học nhưng hiệu quả.

Xây dựng đội nhóm kinh doanh gắn kết và hiệu quả. Giúp bạn định hình những thành viên của đội nhóm, tổ chức và quản lý đội nhóm để mang lại hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo

Hãy học tập những kỹ năng và kiến thức để lãnh đạo đội nhóm của bạn làm việc hiệu quả, năng suất hơn.