Bán hàng

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá khóa học
Miễn phí
Hãy bắt đầu bằng

Tìm hiểu các phương thức bán hàng và bí quyết để bán hàng, chốt sale hiệu quả. Nắm được cách xử lý từ chối và luôn tự tin trong quá trình bán hàng.

Tìm hiểu các phương thức bán hàng và bí quyết để bán hàng, chốt sale hiệu quả. Nắm được cách xử lý từ chối và luôn tự tin trong quá trình bán hàng.