Lãnh đạo

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá khóa học
Miễn phí
Hãy bắt đầu bằng

Hãy học tập những kỹ năng và kiến thức để lãnh đạo đội nhóm của bạn làm việc hiệu quả, năng suất hơn.

Hãy học tập những kỹ năng và kiến thức để lãnh đạo đội nhóm của bạn làm việc hiệu quả, năng suất hơn.