Xây dựng đội nhóm

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá khóa học
Miễn phí
Hãy bắt đầu bằng

Xây dựng đội nhóm kinh doanh gắn kết và hiệu quả. Giúp bạn định hình những thành viên của đội nhóm, tổ chức và quản lý đội nhóm để mang lại hiệu quả cao nhất.

Xây dựng đội nhóm kinh doanh gắn kết và hiệu quả. Giúp bạn định hình những thành viên của đội nhóm, tổ chức và quản lý đội nhóm để mang lại hiệu quả cao nhất.