Bán hàng

Tìm hiểu các phương thức bán hàng và bí quyết để bán hàng, chốt sale hiệu quả. Nắm được cách xử lý từ chối và luôn tự tin trong quá trình bán hàng.